Odštampajte ovu stranicu

Петрановић

Преузмите текстове следељих епских песама

pdfБановић Секула и Јован Косовац78.9 KB

pdfПропаст царства српског186.2 KB

pdfТурци освојише пола Босне126.2 KB

pdfЖенидба кнеза Лазара79.73 KB

Листа линкова

Збирка 1

Богољуб Петрановић
Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине: Епске пјесме старијег времена. Скупио Богољуб Петрановић. На свијет издало „Српско учено друштво”. У Биограду, у државној штампарији 1867.

01. Анђели благо дијеле
02. Пречиста Марија и свети Арханђео у рају и паклу
03. Слава св. Архангела
04. Женидба змије Љутице Богдана
05. Невјерно кумство
06. Љубоморност
07. Не завиди, да те чудо не снађе
08. Ко зло чини, нек се добру не нада
09. Како су нађени часни крсти
10. Како се св. Сава закалуђерио
11. Како су саграђени Дечани
12. Кад крсно име служиш, не сједај
13. Смрт краља Дечанског
14. Женидба везира Лазара
15. Женидба кнеза Лазара
16. Cмрт Гроздане шћери Душанове
17. Смрт Душанова и Урошева
18. Цар Лазар и војвода Милош
19. Лов цара Лазара
20. Женидба Милоша Обилића
21. Опет то, али другојачије
22. Женидба Страхинина Бана
23. Женидба Реље Бошњанина с вилом
24. Смрт Реље од Пазара
25. Сан царице Милице
26. Пропаст царства српског
27. Високи Стеван и цар Бајазит
28. Високи Стеван и цар Бојадин
29. Високи Стеван и Вук Бранковић
30. Женидба Љутице Богдана с вилом
31. Сибињанин Јанко с вилом
32. Женидба Сибињанин Јанка с вилом
33. Женидба Сибињанин Јанка
34. Бановић Секула и Јован Косовац
35. Бановић Секула и паша Соколовић
36. Женидба Јањевића Видака
37. Смрт Бановића Секуле
38. Стојан Поповић и тридесет хајдука
39. Слава Ђура Смедеревца
40. Змај Огњени Вук и цар од Стамбола
41. Змај-Огњени Вуче и цар од Стамбола
42. Женидба Змај-Огњеног Вука
43. Змај од Огња Раде и дедо Џидовић
44. Максим Владика
45. Цар од Стамбола и патри'ар од Јеруса града
46. Перо Васојевић и тридесет Скадрана
47. Оправљање намастира Раванице
48. Оправљање намастира Раванице, у Сријему
49. Женидба Радул-Бега
50. Женидба Бановића Стјепе
51. Смрт Бановића Иве
52. Стјепо Бановић и љуба му Анђелија
53. Херцег Маринко и Ибро Арапин
54. Женидба Димитрија Јакшића
55. Женидба Шћепана Јакшића
56. Опет то, али мало друкчије
57. Женидба цара Бајазита

Збирка 2

Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине: Јуначке пјесме старијег времена. Скупио и на свијет издао Богољуб Петрановић. Књига трећа. У Биограду, у државној штампарији 1870.

01. Дивови и Арапи
02. Змај и аждаха
03. Женидба сокола с вилом
04. Змај огњени и троглав Арапин
05. Сан госпоје цара Симеуна
06. Женидба краља Милутина
07. Крсно име Милутина краља
08. Рођење Душаново
09. Цар Душан и краљ Михајило
10. Смрт краља Дечанског
11. Цар Шћепан и ђеца вилосови
12. Смрт Душанова
13. Ропство краља Вукашина
14. Марко Краљевић и аждаха
15. Марко Краљевић и вила Бардарица
16. Како је Марко Краљевић избавио три виле
17. Марко Краљевић и Еса Арапин
18. Марко Краљевић и Усо Ђурђевић
19. Марко Краљевић у једренској тавници
20. Марко Краљевић и Рушко Арап-aга
21. Сан царице Милице
22. Женидба Бранковића Вука
23. Бранковић зове Турке нa Косово
24. Милош Обилић змајски син
25. Како је вила Милоша задојила
26. Милош Обилић тражи своју мајку
27. Милош Обилић и аждаха
28. Милош Обилић и Лав Огњени
29. Милош Обилић избавио вилу
30. Милош Обилић и троглав Арапин
31. Милош Обилић и 300 Арапа
32. Соко и вила
33. Милош Војиновић и лави огњени
34. Женидба Војиновић Мића
35. Реља Бошњанин и лавица
36. Женидба Леке капетана
37. Како је вила Бановић Секулу задојила
38. Женидба Бановић Секуле с вилом
39. Бановић Секула у арапској тавници
40. Бановић Секула и 30 Удбињана
41. Ропство Бановић Михајила
42. Високи Стеван и дивови
43. Женидба краља Мирчете
44. Мирчетић Михајло и Љутица Богдан
45. Женидба Мирчете војводе
46. Женидба Мирчетић Михајла
47. Сибињанин Јанко и о'ридски војвода
48. Турци освојише пола Босне
49. Пропаст краљевства босанског
50. Женидба Зриновића Николе
51. Смрт Зриновића Николе
52. Како се оградила ћуприја нa Вишеграду
53. Како су виле Змај-Огњеног Вука савезале
54. Женидба са Змијања Рајка
55. Женидба Грује Новаковића
56. Цар Сулејман и краљ од Кандије
57. Женидба Златанића Павла
58. Женидба Петра Латинина с вилом
59. Игуман Саво и седам патријар'а
60. Бој сокола и орла
61. Наше добро
62. Разговор Данице и Сунца