„Ђе се гусле у кући не чују, ту је мртва и кућа и људи.“
“Без муке се пјесма не испоја, без муке се сабља не сакова! Јунаштво је цар зла свакојега, а и пиће најслађе душевно, којијем се пјане покољења. Благо томе ко довијека живи, имао се рашта и родити!”


Петар II Петровић Његош

ДГ Војвода Лазар Сочица Бачко Д. Поље

ДГ “Војвода Лазар Сочица” Бачко Добро Поље

Председник: Богдан Тодоровић; +381 62 121 53 49;  гуслар
Радивоје Вуковић; +381 21 72 109; +381 64 162 98 61; гуслар

Миличић ; +381 64 681 45 91; гуслар
Радоман Јеловац;                   гуслар
Живко Милетић;
Милан Милановић;
Здравко Петрић;    
Слободан Булатовић;

СКУПШТИНА:

ИЗВРШНИ ОДБОР:
Тодоровић Богдан
Крстајић Рајко
Радовић Велимир
Марић Милан
Лековић Радован
Вилотијевић Драган
Кнежевић Драган
Цаковић Милан
Милетић Живко

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Секретар Друштва:

Страница у припреми

Страница у припреми

Страница у припреми

Страница у припреми

Страница у припреми

Страница у припреми

Страница у припреми

Страница у припреми

Страница у припреми

Страница у припреми

Страница у припреми

Календар дешавања

Савез српских гуслара

Савез гуслара Душаново царство

Савез гуслара Републике Српске

Удружење гуслара Војводине

Савез гуслара Србије

Лист Гусле

Манифестације

Епска читанка - гусларске песме

О гуслама

Е-мејл листа

Епска читанка