Припадамо народу чију су баштину омеђила два начела: духовно и јуначко. Једно се начело, наизглед, разилази са другим. О духовности смо ћутали, јер тако доликује; о јунаштву смо говорили,можда превише, јер смо се том причом бранили од истребљења.“

Матија Бећковић

Фестивали младих

1. Фестивал младих гуслара одржан 21. маја 2011. године. Домаћин ДГ "Жича" Краљево

2. Фестивал младих гуслара одржан 21. јуна 2012. године. Организатор Савез гуслара Србије.

Максим Војводић ДГ "Војвода Мина Радовић" Подгорица , 1. место - песма: "Глас са Скадра"

Бојана Пековић, М.Ш. "Стеван Мокрањац" Краљево, 2. место - песма: "Урош и Мрњавчњвићи"

Василије Марић, ДГ "Велимир Јакић " Пљевља", 3. место - песма: "Стојан и Љиљана"

Календар дешавања

Савез српских гуслара

Савез гуслара Душаново царство

Савез гуслара Републике Српске

Удружење гуслара Војводине

Савез гуслара Србије

Лист Гусле

Манифестације

Епска читанка - гусларске песме

О гуслама

Е-мејл листа

Епска читанка