«Српска епска поезија је најдубља јама српскога памћења у коју смо се сасули без узмака, потврђујући себе пред Богом као људе.»

Жељко Чуровић

Актуелности

О гуслама и епској поезији - Живојица Кекић


Eтно бисери Пљеваља

 

Ђело на виђело - Милош Чепић 

 

Пљеваљска свадба

 

По Потоњој

 Календар дешавања

Савез српских гуслара

Савез гуслара Душаново царство

Савез гуслара Републике Српске

Удружење гуслара Војводине

Савез гуслара Србије

Лист Гусле

Манифестације

Епска читанка - гусларске песме

О гуслама

Е-мејл листа

Епска читанка