Odštampajte ovu stranicu

ДГ Војвода Лазар Сочица Бачко Д. Поље

Подаци друштва

ДГ “Војвода Лазар Сочица” Бачко Добро Поље

Председник: Богдан Тодоровић; +381 62 121 53 49;  гуслар
Радивоје Вуковић; +381 21 72 109; +381 64 162 98 61; гуслар

Контакт чланова

Миличић ; +381 64 681 45 91; гуслар
Радоман Јеловац;                   гуслар
Живко Милетић;
Милан Милановић;
Здравко Петрић;    
Слободан Булатовић;

Органи друштва

СКУПШТИНА:

ИЗВРШНИ ОДБОР:
Тодоровић Богдан
Крстајић Рајко
Радовић Велимир
Марић Милан
Лековић Радован
Вилотијевић Драган
Кнежевић Драган
Цаковић Милан
Милетић Живко

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Секретар Друштва:

Историја друштва

Страница у припреми

Председници друштва

Страница у припреми

Активности друштва

Страница у припреми

Просторије друштва

Страница у припреми

Учешће на фестивалима

Страница у припреми

Домаћин фестивала

Страница у припреми

Најтиражнија издања

Страница у припреми

Слава друштва

Страница у припреми

Функције чланова у СГС

Страница у припреми

Биографије

Страница у припреми

Финансијски извештаји

Страница у припреми